Na Kontaktoni

Adresa

Vlorë - Radhime kilometri 13, 9403 Vlorë, Shqipëri

E-mail

hotel.divers@gmail.com

Tel

+355 (0) 69 537 3580